54 – Bún Tôm Chả Giò (Grilled Shrimp & Egg Roll Noodle Bowl)

$13.95

Grilled shrimp and egg roll noodle bowl with choice of beef, chicken or pork (chọn bò, gà, hoặc heo).

- +
SKU: 54 Category: