199 – Vịt Quay Xào Nấm Đông Cô (Roasted Duck with Black Mushroom)

$16.95

Duck stir-fried with black mushroom, carrot, snow peas, and yellow onions.

SKU: 199 Category: