199 – Vịt Quay Xào Nấm Đông Cô (Roasted Duck with Black Mushroom)

$17.95

Duck stir-fried with black mushroom, carrot, snow peas, and yellow onions.

- +
SKU: 199 Category: